Yaşam

Gösterişli bir Sartre

Yirminci yüzyılda adı anılmayacak; İdeoloji söz konusu olduğunda Jean-Paul Sartre’dan bahsetmemek ihmal olmaz. Filozofun biyografi yazarlarından Denis Bertholet’e göre, “Sartre’ın adını anmadan yirminci yüzyıldan söz edilemez.” Gerçekten de öyle.

Düşünür, eylem adamı ve politik bir özne olan Sartre, yazarak yaşamış, yaşarken yazmış, hem kendi kuşağının hem de kendisinden sonraki düşünürlerin yolunu açmış, “dünya bilgisi” adını verdiği ideolojiye en değerli kavramlardan bazılarını kazandırmıştır. “. Bertholet’nin deyimiyle “bir kültür biriktiricisiydi”; 1930’lu yılların karanlık tünellerinde “dünyayı yeniden inşa etmek” için harekete geçenlerden biriydi. “Özgürlük nerede başlar, birey ve toplumun paylaşımları bilinçte nasıl kesişir?” O sordu. Körlüğe, şiddete ve yıkıma karşı çıkarken ‘Duvar’, ‘Varlık’ ve ‘Hiçlik’ ve ‘Bulantı’yı yazarak özgürlük, ahlak ve “varoluşun özden önce geldiğini” vurguladı.

Sartre “insan özgürlüğe mahkumdur” demişti; Tehditlerin, savaşın ve sınırsızlığın yol açtığı kötülüğü ve bozulan ahlakı gündeme getirdi. Böylece Iris Murdoch’un “romantik sosyalist” tanımlaması daha da anlam kazandı. Marksizm, Varoluşçuluk ve Fenomenolojinin kesişiminde yer alan Sartre, Murdoch’tan farklı olarak yirminci yüzyılı gerilemeyi, varoluşu ve umudu anlatarak resmetmiş, siyaset ve ideoloji tarihinden dersler çıkarılması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla ideoloji tarihinin ve çağının gezgini haline gelen Sartre, hem düşünürlerin hem de sıradan insanların dünyaya, siyasete ve hayata dair görüşlerini gözlemlemiş ve yorumlamıştır. Bu gözlemlerden “İnsan hayatı umutsuzluğun diğer tarafında başlar” cümlesi çıktı. Yani Sartre, hayatın hemen her alanına dokunan yazar ve düşünür kimliğiyle yirminci yüzyıla yön verenlerden biriydi. Buradan baktığımızda Sartre biyografilerinin birbirinin eksiklerini tamamladığını ve filozofun yeni yorumlarına kapı araladığını söyleyebiliriz.

Sartre’ın kişisel arşivinde çalışma fırsatı bulan ve düşünür üzerine çalışmaları yayınlayan François Noudelmann’ın kaleme aldığı ve Şehsuvar Aktaş tarafından Türkçeye çevrilen “Başka Bir Sartre” adeta alternatif bir biyografi: Eser “siyasi”, turist, varoluşsal ve mevcut ve diğerleri. Birbirini tanımaya çalışan, bunalıma giren ve müziğe ilgi duyan Sartre’ı tanıtıyor.

‘Yaşasın DEGAJE EDEBİYAT’

Sartre hem sevilen hem de eleştirilen bir yazardı. O bir filozoftu. Düşünecekti. O bir eylem adamıydı. Noudelmann’ın sözleriyle, “Dünyadaki tüm lanetlilerin davasına olan bağlılığını övenler tarafından övüldü ve onu gizlice totaliterlik ve terörizmle uzlaşmakla suçlayanlar tarafından nefret edildi.”

Noudelmann’a göre “kendisini seçmek ve seçimleriyle tanımlamak zorunda kalan” Sartre, “ikili bir hayat” yaşayan, resmi anlatılardan uzaklaşan, kendisiyle ilgili hikayelerden kurtulan biri haline gelir: “Aldığı zevk Sıradan bir turist gibi seyahat eden, şarkı söyleyen, palyaçoluk yapan, “Hayallere ve fantazilere olan eğilimi, politikadan tiksinmesi, depresyonun getirdiği bitkinlik ve sosyal sorunlardan kaçma arzusu, meşgul yazar mitiyle çelişiyor. Bu anlamda Sartre’ın Marx’tan çok Stendhal’e yakın olduğu ortaya çıkıyor.”

Noudelmann, Sartre’ı pek çok kişinin yaptığı gibi pedagojik ve tarihsel-politik anlamdan uzaklaştırarak anlatıyor; Bilinen şeyleri tekrarlamak yerine, mümkün olduğunca ara yollara sapılıp yeni şeyler söylemeye çalışıyor. Örneğin Sartre’ın kendisini meşgul bir yazar ve entelektüel olmaya ittiğini düşünüyor. Dönemin en üst düzey politikacıları ve başkanlarıyla (Castro, Guevara, Mao, Kruşçev, Tito vb.) samimi görüşmelerine rağmen bunu Sartre’ın “Yaşasın degaje edebiyatı” sözlerini hatırlatarak söylüyor.

Yapışkan siyasi kimliğin Sartre’da çelişkiler yarattığını hatırlatan Noudelmann, bu durumun birkaç örneğini şöyle sıralıyor: “O ve Simone de Beauvoir, İtalya gezileri sırasında büyük otellerde konaklamayı seviyorlar, Eylül ayında Palermo’ya gittiklerinde ise utanıyorlar. sarayda kalırken işçi sınıfı hakkında yazmak.” ..) Ekonomik analiz konusunda kendisini yetersiz görüyor ve başkalarının söylediklerini tekrarlamak zorunda kalmaktan korkuyor. (…) Daha da kötüsü, Sartre kendini kuru bir üslupla yazmaya zorluyor ve üslubunu ‘kötü ve anlaşılmaz’ buluyor.”

Farklı Bir Sartre, François Noudelmann, Çevirmen: Şehsuvar Aktaş, 148 sayfa, Yapı Kredi Yayınları, 2023.

BİR SEYAHAT YAZARI

Sartre’ın SSCB’ye yaptığı seyahatlerden sonra yazdığı metinleri tarihsel ve Marksist analizler olarak tanımlayanlara karşı Noudelmann, filozofun daha çok “turist gözüyle” ve “estetik bir sinema izleyicisi gibi” yazdığını belirtiyor ve şu notu düşüyor: “Sartre, yirminci yüzyılın başı, 1917 devrimine yanıt verdi.” Komünist ülkelerin baskıcı gerçekliğine inanan ve sonrasında acılarını yaşayan yazarların, sanatçıların ve filozofların geçtiği yoldan geç de olsa geçiyor. Bir yanılsama içinde, Gorki’nin tiyatro oyunlarını övdüğü kadar Stalin’in fabrikalarını da övüyor ve Çarlık döneminin dehşetlerini komünizmin getirdiği mutluluklarla karşılaştırıyor. Bunlara, Çin’e yaptığı seyahatler ve birçok davet sonrasında kendisini köşeye sıkıştıran meşgul yazar duruşunun getirdiği sıkıntıyı da eklemek mümkün.

Noudelmann biyografisinde Sartre’ın gurur verici bir portresini çiziyor; Felsefeciyi hem entelektüel-politik hem de duygusal açıdan bir gezgin olarak tasvir ediyor. Yazarın deyimiyle “gezi yazarı damarına sahip” bir düşünürdür. Bu doğrultuda seyahat ederken ve metinler yazarken faşizmin ve Nazizmin yükselişine, çeşitli diktatörlüklere ve çatışmalara tanık olur. Şehirler, görüntüler ve insanlar karanlığa gömülüp gün yüzüne çıkarken, Sartre atıl, planlı ve alışılmış yolculuklarına devam ediyor; Simone de Beauvoir ile Avrupa’nın, ABD’nin ve Cezayir’in hemen her yerini dolaşıyor. Noudelmann’ın bu noktada yaptığı yorum değerlidir: “Sartre’ın turizm anlayışı (…) yalnızca onun politik aktivizminin tam tersini temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda bilinmeyen bir kişiliği, dünyaya karşı şiirsel bir ilgiyi de ortaya koyuyor.”

DEPRESYONLAR

Biyografinin en belirgin kısımlarından biri Noudelmann’ın şu sorusuyla şekilleniyor: “Sartre eşcinsel mi?” Muharrir, Sartre’ın erken yaşta babasını kaybetmesinin ardından kadınlar arasında büyümesi ve eserlerinden hareketle soruyu yanıtlamaya çalışıyor: “Kadın olmuyor, cinsiyet değiştirmiyor ama içinde barındırdığı bir hayal gücü ve duyarlılıkla kendini taşıyor. kadınsı hissettiriyor. Bu yeni rolü, erkeksi bir erkek yerine kadınsı bir erkek olarak kalarak tamamen üstleniyor. Kendisinin hem yıpratıcı hem de özgürleştirici olan bu versiyonu, onu Derrida’nın fallusmerkezcilik olarak adlandırdığı şeyden, yetkinliğin ifade edilmesine ve fallik olumlamaya tanınan ayrıcalıktan kurtarır. Her ne kadar bunu bir niyet meselesi olarak ele almasa da, bu onun felsefi metinlerine musallat olan cinsel farklılığın üstesinden gelmesini sağlıyor.”

Noudelmann, “Pek çok hassasiyeti ve cinselliği deneyimlemiş Sartre” tabirini Beauvoir’ın yorumlarına dayandırıyor. Aynı şekilde Beauvoir da bir mektuplarında Sartre ile başarısız bir ilişki sürdürdüğünü ve aralarında özellikle cinsellik konusunda soğukluk olduğunu yazar. Bu aynı zamanda bize Sartre’ın eril ve dişilden daha karmaşık bir cinsiyet ayrımı yaptığını da hatırlatır.

Sartre’ın hayatındaki karmaşıklık sadece bundan ibaret değil; Örneğin çeşitli uyarıcı ve ilaçlar kullanarak kendini denetlemeye çalışırken büyük bir depresyona girer. Sanrılarla baş etmeye çalışırken alkol ve tütün tüketimini artırır. Bu süreci, öz kontrol kaybı, patlamalar, kaygı ve çeşitli sağlık sorunları takip eder. Noudelmann’ın deyimiyle “depresif inişler” yaşıyor.

Sartre’ın hayatının arka sokaklarına girerken biyografiyi “yeni bir varoluş politikasını anlamak ve Sartre’ı Sartreizm’den kurtarmak” amacıyla yazdığını söyleyen Noudelmann, düşünürün özüne iniyor: “Sartre kimdi? Operet söyleyen bir bariton, bir Alman filozof, İtalya’da bir turist, bir konuşmacı, çok karısı olan bir adam, bukalemun gibi bir yazar, melankolik bir hayalperest mi? Kuşkusuz hepsi. tanıdık ya da bastırılmış hayatlarının ortasında… (…) Paradoksal olarak kendi kimliğinde ısrar ederek ve başkalarını manipüle etme planının peşinden giderek kendinden kaçıyordu.(…) Birçok insan için Sartre figürü, siyasetten, angajman anlayışından, entelektüel müdahalelerinden ayrı düşünülemez.(…) Peki Sartre nerede kendisi en çok? Venedik’te mi, Moskova’da mı, Granada’da mı, Pekin’de mi? Muhtemelen hiçbir yerde. Başka yerde, burada, orada, aynı anda. Hayatının sonuna kadar siyasi davalara destek vermek için dünyayı dolaştı ve son yıllarında fiziksel olarak bitkin düştüğü zamanlarda Portekiz, Almanya ve Orta Doğu’ya gitti. Ancak kaçamaklarını, ortak gezilerini ya da müzik dinleyerek hareketsiz gezilerini de ihmal etmedi.”

Noudelmann, düşünürün farklı coğrafyalara seyahati sırasında bizi Sartre’ın hayatında farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Hakkında daha önce hiç sorulmamış sorularla ve hayatının üzerinde fazla durulmayan yönleriyle karşılaşıyoruz. Bu nedenle kitabın başlığında “tamamen farklı” kelimesinin altını tam olarak çiziyor.

mazidagi-haber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu