Ekonomi

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5, 22 159.877.208 155.060.052
Satışların Maliyeti
22 -100.877.033 -101.504.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.000.175 53.555.625
BRÜT KAR (ZARAR)
59.000.175 53.555.625
Genel Yönetim Giderleri
23 -11.380.400 -10.555.189
Pazarlama Giderleri
23 -28.145.680 -26.284.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 5.577.864 8.241.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -5.487.342 -7.777.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5 19.564.617 17.179.576
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 924.160 632.178
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -453.324 -1.087.068
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -143.828 445.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5 19.891.625 17.170.186
Finansman Gelirleri
27 11.556.737 8.936.398
Finansman Giderleri
27 -16.750.506 -13.861.904
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
26.754.925 17.577.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 41.452.781 29.822.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.910.992 -6.818.445
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -4.981.524 -4.277.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.929.468 -2.541.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.541.789 23.003.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.541.789 23.003.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 11.412.850 7.619.389
Ana Ortaklık Payları
22.128.939 15.384.189
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Tam TL 29 37,37330000 25,98220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.332.110 14.550.131
Dönem Karı (Zararı)
33.541.789 23.003.578
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.541.789 23.003.578
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.399.575 2.981.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5, 14, 15, 16, 24 7.571.390 8.611.719
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33 185.895 1.002.293
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
886.473 1.330.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33 736.520 599.736
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19c 149.953 730.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 4.612.884 4.324.347
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.612.884 4.324.347
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
782.905 -587.060
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
33 -435.653 2.068.405
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
33 -435.653 2.068.405
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 143.828 -445.500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 7.910.992 6.818.445
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -10.151 -375.666
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.048.138 -19.765.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.948.173 -6.864.957
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.710.089 977.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-658.748 1.711.486
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
708.713 -7.130.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-566.951 -3.707.791
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-721.098 1.285.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.194.041 19.120.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -727.566 -198.082
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
19 -211.421 -48.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.922.944 -4.323.296
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.898.199 -9.722.625
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
33 139.013 -400.910
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 0 -1.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
378.616 785.453
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
378.616 785.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -10.601.143 -9.107.229
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.601.143 -9.107.229
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-814.685 -998.291
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-814.685 -998.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.872.772 10.207.352
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
33 -2.860.040 -129.961
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8a 28.288.401 46.266.039
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8a -28.546.970 -30.994.864
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8b -487.487 -343.227
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
662.622 323.005
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-32.804 -202.377
Ödenen Temettüler
-2.244.344 -2.973.713
Ödenen Faiz
8a -5.100.046 -3.959.124
Alınan Faiz
2.110.103 1.005.690
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33 3.337.793 1.215.884
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.561.139 15.034.858
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.612.831 -3.542.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.948.308 11.492.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 39.245.890 27.753.642
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 41.194.198 39.245.890

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 41.271.909 39.326.756
Finansal Yatırımlar
7 375.768 1.252.823
Ticari Alacaklar
10 15.380.815 12.989.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 1.529.428 1.362.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.851.387 11.627.509
Diğer Alacaklar
11 460.364 1.278.724
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 239.457 1.180.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
220.907 98.074
Türev Araçlar
9 165.707 36.469
Stoklar
12 24.877.917 23.545.932
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.291.104 4.101.595
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 169.747
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.291.104 3.931.848
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.112.133 860.557
Diğer Dönen Varlıklar
20 2.192.417 2.433.755
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.192.417 2.433.755
ARA TOPLAM
90.128.134 85.826.237
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.128.134 85.826.237
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.881 10.994
Ticari Alacaklar
10 1.299 3.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.299 3.154
Diğer Alacaklar
11 398.302 217.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 33.274 41.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
365.028 175.786
Türev Araçlar
9 33.437 25.093
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 490 441.811
Maddi Duran Varlıklar
15 57.615.105 56.948.154
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.041.941 1.426.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
106.035.031 117.698.883
Şerefiye
16 12.580.245 16.435.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 93.454.786 101.263.468
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.867.958 1.614.089
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 6.074.969 4.029.598
Diğer Duran Varlıklar
20 18.139 2.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.097.552 182.418.333
TOPLAM VARLIKLAR
265.225.686 268.244.570
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.082.902 12.217.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.082.902 12.217.904
Banka Kredileri
8a 9.805.327 12.217.401
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8b 0 503
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8a 1.277.575 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.705.513 7.340.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.705.513 7.340.808
Banka Kredileri
8a 1.449.455 1.285.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8b 640.171 453.991
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8a 9.615.887 5.600.909
Diğer Finansal Yükümlülükler
8c 1.080.032 115.135
Ticari Borçlar
10 33.059.364 33.008.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 1.239.263 2.024.444
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.820.101 30.984.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 891.063 943.808
Diğer Borçlar
11 17.075.016 11.747.921
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 3.191.240 3.150.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.883.776 8.597.626
Türev Araçlar
9 279.468 502.665
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 775.245 650.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 591.269 451.539
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.787.560 2.155.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 865.009 985.382
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 922.551 1.170.458
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 169.966 123.706
ARA TOPLAM
78.497.398 69.258.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.497.398 69.258.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.279.757 42.350.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.279.757 42.350.057
Banka Kredileri
8a 1.972.937 1.738.273
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8b 1.066.584 1.036.231
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8a 33.240.236 39.575.553
Diğer Finansal Yükümlülükler
8c 85.404 0
Ticari Borçlar
10 2.131 198
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.131 198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 84.504 0
Diğer Borçlar
11 10.795 13.543
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.795 13.543
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
9 2.965 898.487
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 44.507 90.824
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 993.321 1.433.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
993.321 1.433.390
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 19.346.530 19.464.722
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 479 9.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.850.393 64.260.413
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
135.347.791 133.519.352
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.557.722 64.532.601
Ödenmiş Sermaye
21 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
21 8.052.910 8.052.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.440.655 1.440.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-211.552 -231.491
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-211.552 -231.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.205.786 9.359.672
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.023.187 31.791.514
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.228.973 -22.431.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.619.531 3.546.198
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.140.920 26.388.363
Net Dönem Karı veya Zararı
22.128.939 15.384.189
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 65.320.173 70.192.617
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
129.877.895 134.725.218
TOPLAM KAYNAKLAR
265.225.686 268.244.570

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 8.052.910 1.859.923 42.300.796 -13.967.115 3.542.371 28.270.962 70.651.952 71.416.034 142.067.986
Transferler
161.833 -161.833
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-231.491 10.509.282 -8.464.727 15.384.189 -3.821.311 -1.437.566 -5.258.877
Dönem Karı (Zararı)
15.384.189 15.384.189 7.619.389 23.003.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-231.491 -10.509.282 -8.464.727 -19.205.500 -9.056.955 -28.262.455
Kar Payları
21 -419.268 -158.006 -1.720.766 -2.298.040 -675.810 -2.973.850
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
889.959 889.959
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 8.052.910 1.440.655 -231.491 31.791.514 -22.431.842 3.546.198 26.388.363 15.384.189 64.532.601 70.192.617 134.725.218
Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 8.052.910 1.440.655 -231.491 31.791.514 -22.431.842 3.546.198 26.388.363 15.384.189 64.532.601 70.192.617 134.725.218
Transferler
15.384.189 -15.384.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.939 -7.768.327 -8.797.131 22.128.939 5.583.420 -716.562 4.866.858
Dönem Karı (Zararı)
22.128.939 22.128.939 11.412.850 33.541.789
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.939 -7.768.327 -8.797.131 -16.545.519 -12.129.412 -28.674.931
Kar Payları
21 73.333 -1.974.720 -1.901.387 -577.240 -2.478.627
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 256.320 256.320
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 -3.656.912 -3.656.912 -4.967.308 -8.624.220
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.132.346 1.132.346
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 8.052.910 1.440.655 -211.552 24.023.187 -31.228.973 3.619.531 36.140.920 22.128.939 64.557.722 65.320.173 129.877.895

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.541.789 23.003.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.122 -388.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -5.617 -485.463
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.505 96.600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.505 96.600
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-28.662.809 -27.873.592
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-15.913.244 -16.238.832
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-15.759.132 -16.238.832
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
26 -154.112 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-539.659 -59.890
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-539.659 -59.890
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -16.369.384 -14.589.331
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-16.369.384 -14.589.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.159.478 3.014.461
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.159.478 3.014.461
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.674.931 -28.262.455
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.866.858 -5.258.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-716.562 -1.437.566
Ana Ortaklık Payları
5.583.420 -3.821.311

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261306

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu