Haber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 işçiyi mülakatsız işe alacak! En az 60 KPSS puanı olan…

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra teşkilatında KPSS(B) küme puan sıralamasına göre 2431 sözleşmeli işçi alımı yapılacak. Başvuru koşulları ve duyurunun tüm detayları haberimizde.

SATIN ALINACAK PERSONEL

 • 134 Aile Sosyal Destek Çalışanı,

 • 72 Sosyal Hizmet Uzmanı,

 • 122 Psikolog,

 • 32 Fizyoterapist,

 • 22 Çocuk Gelişimcisi,

 • 20 Diyetisyen,

 • 105 Öğretmen,

 • 8 Avukat,

 • 124Hemşire,

 • 41Diğer Sağlık Çalışanı,

 • 225 Ofis Çalışanı,

 • 8 Teknisyen,

 • 11 Teknisyen,

 • 223 Koruma ve Güvenlik Görevi,

 • 23 Yurt İdaresi Görevlisi,

 • 1261 Destek Elemanı ( 66 Engelli Bakıcı, 533 Yaşlı Bakıcı, 394 Bebek Bakıcısı, 17 Bakım Elemanı, 243 Temizlik Elemanı, 8 Şoför)

Aile Sosyal Destek Görevlisi (4/B) Pozisyon Bölüm Dağılım Tablosu;

4/B Sözleşmeli İşçi Statü Dağılımı Tablosu;

Yurt İdaresi Çalışanı (4/B) Durum Bölümü Dağılım Tablosu;

Destek Elemanı (4/B) Durum Bölümü Dağılım Tablosu;

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

 2. Son başvuru tarihinin prestiji ile başvurulan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurulan sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen eğitim seviyesinin üzerinde bir eğitim kademesinden mezun olan ve bu eğitim kademesinde KPSS puanına sahip adayların başvuruları) kabul edilmeyecektir),

 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

 4. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumları tarafından sözleşmeleri feshedilirse veya süresi içinde sözleşmelerini tek taraflı olarak feshederlerse, sözleşme süresi, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar dışında, sözleşmeyi yenilemedikleri takdirde sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren sona erer. Kurumların sözleşmeli personel kadrolarında bir yıl geçmedikçe çalıştırılamazlar.” koşulu karşılamak için.

1) Aile Sosyal Destek Görevlisi (4/B) (ASDEP) statüsüne atanabilmek için;

a) Yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet ve Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak, b) KPSS B kümesi (KPSS) 2022 P3 puanı türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

2) Sosyal Hizmet Uzmanı (4/B) olarak atanabilmek için;

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet ve Sosyal Hizmetler lisans programlarından birinden mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

3) Psikolog (4/B) statüsüne atanabilmek için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılında KPSS B küme (KPSS) P3 puanında en az 60 geçerli puana sahip olmak.

4) Fizyoterapist (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılında KPSS B küme (KPSS) P3 puanında en az 60 geçerli puana sahip olmak.

5) Çocuk Geliştirici (4/B) statüsüne atanabilmek için;

a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

6) Diyetisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

7) Öğretmen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Yükseköğretim kurumları; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okuldan Mezun olmak Ön Öğretmenlik, Çocuk Gelişimi ve Yerleşim Ekonomisi Öğretmenliği, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarından biridir.

b) 2021 ve 2022 KPSS P10 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

8) Avukatlığa atanabilmek için (4/B);

a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak,

c) Başvurunun son günü itibari ile avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olduğunu belgelemek ve avukatlık ruhsatı almak üzere Türkiye Barolar Birliğine başvurmak,

9) Diğer Sağlık Çalışanı (4/B) statüsüne atanabilmek için;

a) Acil Bakım Teknikeri, Acil Yardım Teknisyeni, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri, Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılında KPSS P93 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

10) Hemşire (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memuru lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak,

11) Memur (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Adalet, Genel İşletme, İşletme, İşletme, İşletme, İşletme, İşletme-Muhasebe, Hukuk Bürosu İdare ve Sekreterlik önlisans programlarından birinden mezun olmak.

b) 2022 yılında KPSS P93 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

12) Tekniker (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Elektrik veya Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknisyeni, Doğalgaz Isıtma ve Tesisat Teknisyeni, Doğalgaz Isıtma ve Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat, İnşaat Teçhizat Teknolojisi, Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Bina Tesisat Teknolojisi, Bina İnşaatı, Metal İşleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P93 puanı bakımından en az 60 geçerli puana sahip olmak.

13) Tekniker (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumları Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Bölümlerinden, İnşaat Teknolojisi Alanı ve Bölümlerinden veya Ahşap Teknolojisi Alanı – Ahşap Konstrüksiyon (Doğrama) Şubesi, Ahşap Teknolojisi Alanı ve Bölümlerinden veya Mobilya ve İçmimarlık Alanı ve Bölümleri, Metal Teknolojisi Alanından ve Mezun olunacak bölümler.

b) 2022 yılı KPSS P94 puanı bakımından en az 60 geçerli puana sahip olmak.

14) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak.

b) Son kullanma tarihi itibari ile son kullanma tarihi geçmemiş Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (üzerinde ibare bulunan) sahip olmak.

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen kuralları taşımak.

ç) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak. d) Pozisyon için belirlenen cinsiyet kuralını taşımak.

15) Yurt İdaresi Görevlisi (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

16) Yardımcı Personel (Engelli Bakıcısı) (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alan ve Branşları, Acil Tıp Alanı ve Bölümleri veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Branşı, Hemşirelik-Ebelik Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Branşı, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Görevlisi Alanı – Sağlık Memurları Kollarından Birinden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Görevlisi Alanı – Ebelik Bölümü veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Görevlisi Alanı – Ebelik-Hemşirelik Bölümü, Sağlık Hizmetleri Alanı – Ebe Yardımcısı Branş – Sağlık Hizmetleri Alanı Branş Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Alanı – Sağlık Teknikeri Bölümü Mezunu

b) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

c) Konum için belirlenen cinsiyet kuralını taşımak.

17) Destek Görevlisi (Yaşlı Bakımı) (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Orta Öğretim Kurumlarının Bölümleri, Acil Tıp Alanı ve Bölümleri veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyeni Bölümü, Hemşirelik-Ebelik Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Branşı, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memuru Alanı – Sağlık Hizmetleri Şubesinin birinden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik Branşı veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memuru Alanı – Ebelik-Hemşirelik Bölümü, Sağlık Hizmetleri Alanı – Ebe Yardımcılığı Branşı – Sağlık Hizmetleri Alanı Yardımcı Branşlardan Mezun, Sağlık Hizmetleri Alanı – Sağlık Teknikeri Branşı

b) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

c) Durum için belirlenen cinsiyet kuralını taşımak.

18) Yardımcı Personel (Çocuk Bakıcısı) (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan ve Bölümlerinden mezun olmak.

b) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

19) Takviye Personeli (Bakım Personeli) (4/B) kadrolarına atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan ve Bölümlerinden mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puanı bakımından en az 60 geçerli puana sahip olmak.

c) Konum için belirlenen cinsiyet kuralını taşımak.

20) Destek Elemanı (Sürücü) statüsüne atanabilmek için;

a) Ortaöğretim kurumlarının rastgele bir eğitim-öğretim dalından mezun olmak,

b) Hizmetin niteliğine göre 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre 01/01/2016 tarihinden önce en az B sınıfı prestijli sürücü, ve 01/01/2016 tarihinden sonra prestijli D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

c) Başvurunun son günü itibari ile 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak.

ç) 2022 yılı KPSS P94 puanı bakımından en az 60 geçerli puana sahip olmak.

21) Takviye Personeli (Temizlik) pozisyonuna atanabilmek için (4/B);

a) Ortaöğretim kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak.

b) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

c) Konum için belirlenen cinsiyet kuralını taşımak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını yapıyor 28/04/2023-08/05/2023tarihlerin ortasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Meslek Kapısı’ndan geçilir. (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) e-Devlet ile giriş yaparak. Belirtilen süreler içerisinde Cumhurbaşkanlığı Meslek Kapısından yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Birden fazla bölümden mezun olan veya birden fazla pozisyon için gerekli şartları taşıyan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için başvuru yapabileceklerdir.

Aykırı belge sağlayan veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve yönetim tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Sözleşmeli işçi alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik olarak yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde çekilmiş yüzü tamamen görünür şekilde bir adet vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. , adayın kolayca tanınmasını sağlayacaktır.) b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik olarak yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretlemeleri ve onaylı diploma örneğini veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içi veya yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olup ilanda aranan eğitim düzeyine denk olan adayların diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denkliği Gösteren Belgelerini” yüklemeleri gerekir.

ç) Adres bildirimi, isim sicil ve askerlik bilgileri sisteme otomatik olarak yüklenecek olup, adayların görevlerini kesintisiz olarak yapmalarına engel olacak bir akıl hastalığı bulunmadığını ayrıca beyan etmeleri gerekmektedir.

d) Adaylar, başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol ederek “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmalıdır.

e) 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında çalışmış/çalışmış adaylar için e-devletten alınacak SGK hizmet beyannamesi meslek kapısına yüklenecektir.

f) Sürücü ünvanı başvurusu yapacak adayların sürücü belgesinin önünü ve arkasını tarayarak pdf formatında Meslek Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

g) Koruma ve Güvenlik Görevi ünvanı için başvuru yapacak adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının önünü ve arkasını taratarak pdf formatında Meslek Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu